White Industries Headset Spacers Set | Black

965,000 


Thông tin:

  • Tất cả các miếng đệm đều có đường kính trong 28,6mm (dùng cho 1-⅛” steerers)
  • Miếng đệm thẳng có đường kính ngoài 31,6mm
  • Miếng đệm nở có đường kính ngoài 31,6 mm ở phía trên và đường kính ngoài 34,7 mm ở phía dưới

còn 1 hàng

Danh mục: Thương hiệu: