Simworks x Honjo 5R Clip Set

250,000 


Thông tin:

  • Size : for 5 mm diam. stay
  • Qty : 4pcs./set
  • Material : Stainless Steel

còn 2 hàng

Danh mục: