Dây Quấn Ghi Đông BTP Woven Bar Tape | Digi | Ride

790,000 


Thông tin:

  • Material: Poly/ Woven
  • Base: High density EVA form
  • Tickness: 1.5mm – 2.0mm
  • Size: 23mm x 2200mm

còn 2 hàng

Danh mục: Thẻ: Thương hiệu: