Park Tool BBT-29 | Bottom Bracket Tool – 16 Notch

750,000 


Thông tin tương thích:

  • Shimano® XTR® BB93
  • Shimano® Dura-Ace® BB9000
  • Token®
  • FSA® MegaEvo®
  • Wheels Manufacturing™ T47
  • Wheels Manufacturing™ PF30

còn 2 hàng

Danh mục: