Park Tool SW-15 | Three Way Internal Nipple Wrench

465,000 


Thông tin:

Nó tương thích với internal spoke nipples như:

  • 3.2 mm square — nominal outside shaft diameter of 6 mm
  • 5 mm hex — nominal outside shaft diameter of 7.5 mm
  • 5.5 mm hex — nominal outside shaft diameter of 8 mm
  • Shaft length: 50 mm (1.97″)

Hết hàng

Nhận Email Khi Có Hàng Lại

Danh mục: